DOUBLE SHELL NECKLACE

€34.00
  • Double Shell Necklace. Made in Kenya
  • Nylon and white shells
  • 60cm